Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) w związku z czym informujemy iż możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

Administratorem Państwa danych osobowych jest AS-DREW Produkcyjno Usługowy Zakład Stolarski Adam Szmyt, z siedzibą w Krucz 11, 64-720 Lubasz

Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Krucz 11, 64-720 Lubasz lub drogą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podanie danych jest dobrowolne; jest jednak niezbędne do zawierania umów i ich poprawnego wykonania.

Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany z przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku natomiast przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody. Jeśli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez AS-DREW PUZS Adam Szmyt narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

                                                                                                                             AS-DREW Produkcyjno Usługowy

Zakład Stolarski Adam Szmyt

Krucz 11

64-720 Lubasz

NIP 763-100-22-13